Home Woningmarkt Nieuws Het eigenwoningforfait stijgt in 2015

Het eigenwoningforfait stijgt in 2015

Het eigenwoningforfait stijgt per 1 januari met 0,05 % naar 0,75 %. Het eigenwoningforfait is het percentage van de woningwaarde die huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen bij de belastingaangifte. Dit betekent dus dat de woningbezitter meer inkomensbelasting gaat betalen.

Voor 2015 gelden de volgende percentages voor de eigenwoningforfait.

Waarde woning meer dan Maar niet meer dan Percentage eigenwoningforfait
- € 12.500,- Nihil
€ 12.500,- € 25.000,- 0,30% van WOZ-waarde
€ 25.000,- € 50.000,- 0,45% van WOZ-waarde
€ 50.000,- € 75.000,- 0,60% van WOZ-waarde
€ 75.000,- € 1.050.000,- 0,75% van WOZ-waarde
€ 1.050.000,- -

€ 7.875,- vermeerderd met 2,05% van WOZ-waarde voor zover deze uitgaat boven € 1.050.000,-