Home Woningmarkt Nieuws Het eigenwoningforfait stijgt in 2014

Het eigenwoningforfait stijgt in 2014

Het eigenwoningforfait stijgt per 1 januari met 0,1 % naar 0,7 %. Het eigenwoningforfait is het percentage van de woningwaarde die huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen bij de belastingaangifte. Dit betekent dus dat de woningbezitter meer inkomensbelasting gaat betalen.

Voor 2014 gelden de volgende percentages voor de eigenwoningforfait.

Waarde woning meer dan Maar niet meer dan Percentage eigenwoningforfait
- € 12.500,- Nihil
€ 12.500,- € 25.000,- 0,25% van WOZ-waarde
€ 25.000,- € 50.000,- 0,40% van WOZ-waarde
€ 50.000,- € 75.000,- 0,55% van WOZ-waarde
€ 75.000,- € 1.040.000,- 0,70% van WOZ-waarde
€ 1.040.000,- -

€ 7.350,- vermeerderd met 1,80% van WOZ-waarde voor zover deze uitgaat boven € 1.040.000,-


Stijging hypotheeklasten

Daardoor stijgen ook de hypotheeklasten en het effect van de stijging wordt groter bij een hoger inkomen en dito WOZ-waarde. De verhoging van het eigenwoningforfait komt door de gebruikelijke, jaarlijkse indexering gebaseerd op de ontwikkeling van de huizenprijzen en de huren. Het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen met 5 % gedaald, terwijl de huren met hetzelfde percentage juist stegen. Hierdoor kon een verhoging van het eigenwoningforfait niet uitblijven.