Home Woningmarkt Nieuws Welke financiele risico’s zijn er te verzekeren voor de eigen woning

Welke financiele risico's zijn er te verzekeren voor de eigen woning

Een eigen huis is vaak uw kostbaarste bezit. Hiermee wilt u geen risico lopen. Hoe verzekert u zich tegen dit risico? Verzekeraars bieden verzekeringsoplossingen voor dit risico zodat u financieel niet in de problemen komt bij eventuele schade aan de woning en bezittingen, of als uw financiele situatie verandert. U heeft keuze uit de volgende verzekeringen.

De opstalverzekering

De opstalverzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico's, zoals brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot.

De inboedelverzekering

De inboedelverzekering is een verzekering die de schade verzekerd aan de inboedel. De inboedel is alle roerende zaken zoals bijvoorbeeld meubelen die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Tot de inboedel behoren tevens bijvoorbeeld tuinmeubilair, fietsen, geld.

Er zijn ook verzekeringen om u in te dekken tegen financiele risico's als gevolg van veranderingen in uw leven.

Arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval verzekerd bent tegen inkomensverlies. Deze verzekeringsvorm kan door een aanvulling die gebaseerd is op uw inkomen of door een vast bedrag te verzekeren. Als werknemer kunt u via uw werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekeren boven op de uitkering uit de WIA. Als zelfstandig ondernemer dient u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering te verzekeren.

Werkloos

Voor het risico dat u werkloos raakt, kunt u een werkloosheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering is gebaseerd op een vast bedrag als u onvrijwillig werkloos raakt en is een uitkering bovenop de werkloosheidsuitkering van het UWV.

Overlijden

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat u of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als de ander overlijdt. De ander krijgt dan een bedrag uitgekeerd, waarmee (een deel van) de hypotheek kan worden afgelost.

Pensioen

Als u met pensioen gaat, kunt u nog hypotheeklasten hebben. Het is dan belangrijk dat u deze hypotheeklasten kunt blijven betalen. U kunt voor de lasten van de hypotheek een extra stuk pensioen sparen via een bancaire lijfrente. Via deze manier van banksparen spaart u tot uw pensioendatum een extra vermogen die vanaf de pensioendatum een extra aanvulling geeft op uw pensioen bij uw werkgever en de AOW.

 

<