Home Woningmarkt Nieuws De nieuwe hypotheekregels vanaf 1 augustus 2011

De nieuwe hypotheekregels vanaf 1 augustus 2011

Hypotheekverstrekkers (banken en verzekeraars) dienen vanaf 1 augustus 2011 zich te houden aan strengere regels met betrekking tot het verstrekken van hypotheken. De hoogte van de hypotheek zal beperkt gaan worden tot maximaal 106% van de marktwaarde van een bestaande woning. Daarnaast mogen nog wel aflossingsvrije hypotheken worden afgesloten, maar nog voor maximaal de helft van de hypothecaire geldlening.

Maximale hoogte van de hypotheek

In vergelijking met de oude hypotheekregels zijn deze wijzigingen strenger maar te overzien. Voor oude regel gold als maximale hypotheek een verstrekking van 112% van de waarde van het huis. Per 1 augustus gaat dit omlaag naar 106% (inclusief overdrachtsbelasting) voor een bestaande woning en 104% voor nieuwbouw. Hierbij mogen wel de financieringskosten zoals notariskosten, taxatiekosten, worden meegefinancierd. Hierdoor zal nog steeds een tophypotheek hoger uitvallen. In verhouding zal deze wel lager zijn dan 112% en dit komt vooral door de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%.

Nog maar maximaal 50% aflossingsvrij

Vanaf 1 augustus mag nog maar 50% van de hypothecaire geldlening worden gefinancierd vanuit een aflossingsvrije hypotheek. Door deze regel dienen hypotheken wat veiliger te worden omdat nu minder snel een ( grote ) restschuld achterblijft. Het nadeel van deze regel is dat de maandlasten omhoog gaan omdat er voor minimaal 50% gespaard moet worden voor aflossing van de hypotheek. Deze aflossing is afhankelijk van de hypotheekvorm en kan hierdoor vanaf aanvang van de hypotheek gedeeltelijk al plaats vinden of in zijn geheel op de einddatum van de hypotheek.

Hoogte van de woonlasten

De bepaling van de maximale hoogte van de woonlasten, bij de toegestane percentages, komen bij hogere inkomens hoger uit dan lagere inkomens. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bij een korte rentevaste periode in een aantal gevallen meer geld geleend kan worden, omdat de rente dan lager is. Om dit te voorkomen wordt gerekend met een toetsrente voor de rentevastperiode van 10 jaar.

Tweede hypotheek en vervroegde aflossing

Indien er een tweede hypotheek wordt aangevraagd voor verbouwing van de woning, blijft de 50% regel gelden voor de bepaling van het gedeelte dat aflossingsvrij mag zijn in de hypotheek. Met andere woorden als de 50% aflossingsvrij al is vol gemaakt in de hypotheek, kan de tweede hypotheek niet meer geheel aflossingsvrij. Hierdoor dient er een bepaald aflossingsschema in de tweede hypotheek te worden opgenomen.

Vervroegd boetevrij aflossen kan nog steeds in een nieuwe hypotheek en geldt voor 10% per jaar. Het is niet zo dat er jaren gespaard kan worden dus als er in het 3e jaar voor het eerst vervroegd wordt afgelost er 10% mogelijk is en niet 30%.

De belangrijkste veranderingen zijn een lagere tophypotheek, maximaal 50% aflossingsvrije hypotheek en de beoordeling van de leencapaciteit. Op zich vallen deze wijzigingen mee en lijken ze veel op die van de hypotheeknormen van de Nationale Hypotheek Garantie ( NHG ).