Home Woningmarkt Nieuws Norm sociale huurwoning voor nieuwe huurders aangescherpt

Norm sociale huurwoning voor nieuwe huurders aangescherpt

 Op 1 januari 2011 wordt de zogenaamde Europaregeling voor woningzoekenden van kracht. Onder deze regeling zijn ondermeer woningcorporaties verplicht 90% van hun sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 652,52 per maand toe te wijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot € 33.614,-.

Woningcorporaties

Woningcorporaties die zich niet aan de Europanorm houden komen niet meer in aanmerking voor staatssteun, zoals lagere grondprijzen en borgstellingen bij leningen. In de regeling is opgenomen dat woningcorporaties moeten vaststellen wat het inkomen van de nieuwe huurder is of wat het gezamenlijk inkomen van de nieuwe huurders is. De regeling geldt niet voor bestaande huurcontracten.

Modaal inkomen

Voor nieuwe huurders betekent dit dat zij met een inkomen net boven modaal niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast is voor deze groep particuliere huur niet te realiseren. Met de daarbij aangescherpte hypotheeknormen zal het zeer moeilijk worden voor deze woningzoekenden om een passende woning te vinden die binnen het budget valt van hun besteedbaar inkomen.