Home Woningmarkt Koopwoning Nationale Hypotheek Garantie, wat is dat?

Nationale Hypotheek Garantie, wat is dat?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een landelijk geldende regeling waarmee kopers een woning makkelijker kunnen financieren. Voorheen was dit de gemeentegarantieregeling. De NHG is een zekerheid voor de geldverstrekker. Hierdoor kan de geldverstrekker een lagere hypotheekrente aanbieden. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal een half procent ten opzichte van leningen zonder NHG. De hypotheekgarantie geldt zowel voor de financiering van de aankoop van een bestaande woning als van een nieuwbouwwoning. Men heeft bij de NHG in principe geen eigen geld nodig, maar ook met eigen geld is de NHG mogelijk.

Extra kosten

De kosten van de aankoop van de woning mogen niet meer bedragen dan € 320.000,-. De NHG kan tegelijk met de hypothecaire geldlening worden aangevraagd bij een bank of andere geldverstrekker. Kopers betalen voor de NHG een bijdrage aan het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Betalingsproblemen

Als iemand met NHG de hypotheeklasten niet meer kan betalen en de woning moet worden verkocht, dan wordt een eventueel verlies bij verkoop voor de hypotheekverstrekker door het fonds betaald. In dat geval treft de Stichting WEW een terugbetalingsregeling met de eigenaar van de woning.

Kosten fiscaal aftrekbaar

Zowel de door de koper te betalen borgtochtprovisie (0,85%) als de te betalen administratiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. De kosten van de NHG verdient de koper binnen twee jaar terug door de lagere rente op de lening. Desgewenst kan de koper het hypotheekbedrag met deze kosten verhogen, zodat de koper deze niet uit eigen middelen hoeft te betalen.