Home Woningmarkt Koopwoning Hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar

Hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar

Een van de belangrijkste wijzigingen in de Wet Inkomstenbelasting 2001, in verband met de aftrekbare kosten van een eigen woning, is dat de betaalde rente op de eigenwoningschuld slechts aftrekbaar is gedurende periode van 30 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de schuld ontstaat en dat was op zijn vroegst per 1 januari 2001.

Aflossing hypotheek

Tussentijdse gedeeltelijke aflossingen op een hypothecaire lening laten de 30-jaartermijn doorlopen voor de gehele oorspronkelijke hoofdsom. Als de gehele hypothecaire lening is afgelost, stopt de 30-jaartermijn voor deze lening. Voor later aangegane schulden ter verbetering of onderhoud van de eigen woning geldt altijd een nieuwe termijn van 30 jaar. Is de 30-jaartermijn verlopen, dan verhuist de schuld van Box 1 naar Box 3.