Home Woningmarkt Koopwoning Koopwoning

Koopwoning

Een koopwoning is een woning die wordt gekocht door een particulier om in te wonen of als investering. De meeste koopwoningen worden gefinancierd met een hypothecaire lening van een bank. Er zijn verschillende vormen van hypotheken waaruit de koper kan kiezen. koopwoning

Waarde opbouw

Bij het kopen van een woning heeft iemand doorgaans meer keus dan bij huren. De koopwoning kan naar eigen wensen worden verbouwd, waardoor de woning meer waard kan worden. Door enerzijds de waardestijging van de woning en anderzijds het aflossen op de hypothecaire lening wordt aan een eigen bezit gebouwd. Ook inflatie werkt in het voordeel, want de nu geleende euro wordt in de loop der jaren minder waard.

Hypotheekrente aftrek

De rentevergoeding blijft daarnaast hetzelfde voor de afgesproken rentevaste periode waardoor de kosten in die periode niet zullen stijgen. Ook fiscaal kan een eigen woning aantrekkelijk zijn. De betaalde hypotheekrente is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover de lening is aangegaan voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, die als hoofdverblijf dient. Let hierbij wel op de problematiek omtrent de bijleenregeling. De kosten voor de overheid vanwege de hypotheekrente aftrek bedragen jaarlijks ruim € 11 miljard.

Kosten koper

Bij een koopwoning kan worden gekozen tussen aankoop van een bestaande woning of een nieuwe woning. Bij een bestaande woning krijgt met te maken met de "kosten koper". Dit zijn enerzijds de kosten voor het aangaan van de financiering, zoals de afsluitprovisie en de kosten van de hypotheekakte en anderzijds de kosten voor het verkrijgen van de woning. De wervingskosten van een bestaande woning bestaan (naast de koopsom) uit 6% overdrachtsbelasting, notariskosten voor de leverings- of transportakte en eventuele makelaarskosten. De "kosten koper" bedragen ongeveer 10% van de koopsom.

Vrij op naam

Bij een nieuwe woning vindt verkoop plaats "vrij op naam". Verkoop "vrij op naam" houdt doorgaans in dat de kosten voor de transportakte en de overdrachtsbelasting in de koopsom zijn verwerkt. De makelaarskosten vallen daar in beginsel nooit onder.