Home Woningmarkt Koopwoning Eigenwoningforfait, hoe werkt het?

Eigenwoningforfait

De eigen woning bezitter dient een bedrag op te tellen bij het inkomen, zijnde het eigenwoningforfait. De hoogte van het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Voor de WOZ-waarde wordt jaarlijks een WOZ-beschikking afgegeven. Deze WOZ-beschikking is als een aanslagregel op het gemeentelijk aanslagbiljet opgenomen. Er wordt dus geen afzonderlijke WOZ-beschikking meer verstuurd. Hiermee wordt een jaarlijkss bezwaarmogelijkheid verkregen.

Voor 2014 gelden de volgende percentages voor de eigenwoningforfait.

 

Waarde woning meer dan Maar niet meer dan Percentage eigenwoningforfait
- € 12.500,- Nihil
€ 12.500,- € 25.000,- 0,25% van WOZ-waarde
€ 25.000,- € 50.000,- 0,40% van WOZ-waarde
€ 50.000,- € 75.000,- 0,55% van WOZ-waarde
€ 75.000,- € 1.040.000,- 0,70% van WOZ-waarde
€ 1.040.000,- -

€ 7.350,- vermeerderd met 1,80% van WOZ-waarde voor zover deze uitgaat boven € 1.040.000,-