Home Woningmarkt Huurwoning Huurwoning

Huurwoning

Een huurwoning is een woning die veelal wordt gehuurd van woningcorporatie of een particulier, niet zijnde de bewoner. De overeenkomst tot huren wordt vastgelegd in een huurovereenkomst waaraan beide partijen zich moeten houden. Een huurder heeft naast de huur minder bijkomende kosten als bijvoorbeeld grootonderhoud. De regel is dat de huurder het binnenonderhoud verzorgt en de eigenaar het buitenonderhoud. Wil de huurder verhuizen, dan wordt met inachtneming van een bepaalde opzegtermijn de huur opgezegd en verlaat de huurder de woning.

Geen eigendom

Aan de andere kant moet de huurder rekening houden met huurverhogingen. Een huurder kan ook niet altijd de woning verbouwen zoals hij wil, omdat bij het verlaten van de woning deze vaak weer in de oorspronkelijke staat moet worden opgeleverd. De huurwoning wordt door het betalen van huur geen eigendom. Er is dus geen sprake van vermogensgroei met betrekking tot de woning.

Huurtoeslag

In Nederland komen jaarlijks tussen de 1 en 1,5 miljoen mensen in aanmerking voor een huurtoeslag. De huurtoeslag is de opvolger van de huursubsidie. Dankzij de huurtoeslag kunnen deze mensen met een laag inkomen en vermogen beter rondkomen. De huurtoeslag bedraagt meer dan € 2 miljard. Daarnaast is er een indirecte steun via regulering van de huurtarieven van meer dan € 12 miljard. Hierdoor gaat er jaarlijks € 14,5 miljard aan subsidie naar de huursector.