Home Woningmarkt Algemeen

Woningmarkt

Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen, waarvan ongeveer 57% koopwoningen en 43% huurwoningen. Het aandeel koopwoningen neemt toe. In 1985 was het aantal koopwoningen nog maar 42%. De Nederlandse overheid streeft ernaar het aandeel koopwoningen in de nabije toekomst te laten toenemen tot 65% van de woningvoorraad. Het aandeel huurwoningen ligt in steden veel hoger dan op het platteland. Dat scheelt gemiddeld zo'n 19%.