Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Werkloosheidsverzekering

Werkloosheidsverzekering

De werkloosheidsverzekering is een verzekering voor een inkomen als u onvrijwillig werkloos raakt en is een uitkering bovenop de werkloosheidsuitkering ( WW ) van het UWV. Hoewel u dus over een vangnet beschikt, kan het wenselijk zijn dat u een aanvullende werkloosheidsverzekering heeft.

Er kan sprake zijn van een situatie waarbij u niet snel nieuw werk vind of dat u een kort arbeidsverleden heeft. Een aanvullende uitkering uit een werkloosheidsverzekering kan dan zeer welkom zijn.

Een werkloosheidsverzekering betreft een schadeverzekering en is verschillend vorm te geven in zowel de hoogte als de uitkering en de duur. Uiteraard staat daar een bijbehorende premie tegenover.

De werkloosheidsverzekering zorgt ervoor om het maandelijks inkomen op redelijk pijl te houden als het (gezins) inkomen wegens werkloosheid zakt. U zit dan ruimer in de middelen en kunt uw lasten blijven betalen en u richten op het vinden van nieuw werk.

De premie voor een zuivere werkloosheidsuitkering is niet aftrekbaar en de uitkering is dan ook belastingvrij.

 

<