Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Schadeverzekering

Schadeverzekering

Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar zich verplicht om tegen betaling van een premie de verzekerde schadeloos te stellen wegens verlies, schade of het gemis van verwacht voordeel dat de verzekerde zou kunnen lijden door een onzeker voorval. Schadeverzekeringen worden doorgaans ingedeeld in drie categorieën zijn brandverzekering, transportverzekering en variaverzekering.