Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Reisverzekering

Reisverzekering

Een reisverzekering is een verzekering die schade verzekerd dat wordt opgelopen tijdens reizen en dekt doorgaans alleen een vakantie. Deze reisverzekering dient als aanvulling op de reeds afgesloten verzekeringen, zoals de zorgverzekering, inboedelverzekering en autoverzekering. De reisverzekering biedt alleen dekking wanneer er op de eerder afgesloten verzekeringen geen dekking is.

 

Kortlopende reisverzekering

Er zijn twee soorten reisverzekeringen die kunnen worden afgesloten, de kortlopende reisverzekering en de doorlopende reisverzekering. De kortlopende reisverzekering wordt afgesloten voor de duur van één vakantie. De dekking vangt aan op de ingangsdatum van de verzekering, maar niet eerder dan dat met de reis is aangevangen. De dekking eindigt op de overeengekomen einddatum of bij eerdere thuiskomst.

Doorlopende reisverzekering

Een doorlopende reisverzekering is een verzekering die het hele jaar van kracht is. Bij elke reis die de verzekerde maakt, is er automatisch dekking. De dekking vangt aan op het moment dat de verzekerde met zijn reis begint en eindigt bij thuiskomst. Overigens dient de verzekerde bij een reis in Nederland altijd een boekingsbevestiging te kunnen overhandigen. In de reisverzekering bestaat de mogelijkheid voor een keuze uit twee dekkingsgebieden, Europa en Wereld. De reisverzekering kan daarnaast worden uitgebreid met aanvullende dekkingen zoals extra dekking voor de bagage, extra geneeskundige kosten, wintersport en bijzondere sporten, geld, rechtsbijstand, ongevallendekking en automobilistenhulp.

Annuleringsverzekering

Een heel andere soort reisverzekering is de annuleringsverzekering. Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de annuleringskosten wanneer de reis niet door kan gaan, of vergoedt (een deel van de) reissom bij het afbreken van de vakantie. Er moet uiteraard wel sprake zijn van een gedekt evenement. Dat wil zeggen dat de annulering of afbreking alleen wordt vergoed indien de oorzaak met name in de polisvoorwaarden staat genoemd. Ook van de annuleringsverzekering bestaat een kortlopende- en doorlopende variant. De dekking van de annuleringsverzekering vindt plaats bij o.a. overlijden of ernstige ziekte van de verzekerde of familieleden, zwangerschap, medisch noodzakelijke ingreep.