Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarin de hulp wordt verzekerd in het rechtsverkeer. Deze verzekering biedt ondersteuning door een advocaat of jurist bij een geschil met een derde. In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen. De meeste verzekeraars bieden dergelijke hulp aan voor zowel personen als voor bedrijven.

De rechtsbijstandverzekering kan op diverse wijzen voorzien in juridische hulp.

  • In natura. De rechtsbijstandverzekeraar heeft jurist en/of advocaten in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zo nodig voeren zij rechtszaken. Deze vorm komt het meest voor;
  • In geld. De verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.