Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Autoverzekering

Autoverzekering

Een autoverzekering is een verzekering die de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto verzekerd. Er zijn twee soorten autoverzekeringen: de WA-verzekering en de cascoverzekering. Volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) bent u verplicht een WA-verzekering af te sluiten.

Cascoverzekering

De cascoverzekering is vrijwillig. De cascoverzekering vergoedt ook de schade aan uw auto die door u zelf is veroorzaakt. Voor nieuwe auto's is een volledige cascoverzekering aantrekkelijk. Als u all-risk verzekerd bent, betekent dat, dat u de verplichte WA-verzekering hebt en een cascoverzekering. Een variant op de cascoverzekering is de beperkte cascoverzekering. De beperkte cascoverzekering heeft een lagere premie en een beperktere dekking dan de volledige cascoverzekering. Belangrijk verschil is, dat de schade aan uw auto niet is gedekt, die bij een aanrijding is ontstaan door uw schuld.

Inzittendenverzekering

Tot slot kunt u een ongevalleninzittendenverzekering, een schadeverzekering voor inzittenden of een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor uw auto.

WA-verzekering

De WA-verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die u met de auto aan anderen toebrengt. U bent niet gedekt voor schade aan uw eigen auto. De precieze dekking van een WA-verzekering kan verschillen, maar er zijn wel wettelijke minimumeisen. De WA-verzekering is in heel Europa geldig. Hebt u een groene kaart bij uw verzekeringspapieren, dan is de WA ook geldig in een aantal landen buiten Europa. Welke landen dat zijn, staat vermeld op de groene kaart.