Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering die tot doel heeft een uitkering te verstrekken indien de verzekerde een ongeval overkomt. Er kan een uitkering worden verstrekt bij overlijden, blijvende invaliditeit en ziekenhuisopname.

De gevolgen van een ongeval kunnen in vier afzonderlijke rubrieken worden verzekerd. De verzekerde kan zelf, binnen grenzen, de gewenste verzekerde som per rubriek bepalen.

  • Rubriek A voorziet in een eenmalige uitkering bij overlijden;
  • Rubriek B voorziet in een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit;
  • Rubriek C voorziet in een periodiek uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
  • Rubriek D voorziet in een daguitkering bij ziekenhuisopname.