Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Zorgverzekering

 

Zorgverzekering

De zorgverzekering bestaat standaard uit een basisverzekering die door de verzekerde kan worden aangevuld met een aanvullende verzekering. In de aanvullende verzekering kan de verzekerde zelf een keuze maken uit verzekeringsdekkingen.

Basisverzekering

De basisverzekering is voor iedereen die in Nederland woont of werkt wettelijk verplicht. Deze basisverzekering moet u afsluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen tegen dezelfde prijs (premie) voor een basisverzekering te accepteren. Ze mogen geen hogere premie vragen aan bijvoorbeeld zieken of ouderen. Het is niet verplicht om het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Verzekerden mogen elk jaar per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage:

  • Het verplicht eigen risico bedraagt voor 2015 € 375,-.

Aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering is voor de zorg die niet wordt gedekt door het basispakket. Iedereen kan een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of voor tandartshulp voor mensen boven de 18 jaar. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. De verzekeraar heeft voor de aanvullende verzekering geen wettelijke acceptatieplicht. U kunt hier dus voor geweigerd worden.