Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Een Aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering alle letselschade en schade aan bezittingen die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade is doorgaans niet verzekerd.

Particulier

De aansprakelijkheidsverzekering kan zowel worden afgesloten door een particulier als door een bedrijf of vrije beroepsbeoefenaar. Particulieren kunnen zich verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De AVP is een verzekering die de verzekerde en zijn gezin verzekert tegen het risico van aansprakelijkheid.

Bedrijf en vrije beroepsbeoefenaar

 Een bedrijf of vrije beroepsbeoefenaar kan een aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en beroepen (AVB) afsluiten. Een AVB verzekert het bedrijf of de vrije beroepsbeoefenaar tegen het risico van aansprakelijkheid. De premie is sterk afhankelijk van het soort bedrijf en van de omzet van het bedrijf. Voor sommige bedrijven is het mogelijk de zuivere vermogensschade mee te verzekeren. Dit geldt met name voor bedrijven waarbij dit risico groot is, zoals accountants, makelaars, advocaten en verzekeringsagenten.