Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een uitkering geeft als een zelfstandig ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan dat men niet meer in staat is om arbeid te verrichten. Dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan zowel een lichamelijke of psychische oorzaak hebben.

Zelf verzekeren 

Een zelfstandig ondernemer krijgt bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering vanuit overheidswege. Hierdoor dient de ondernemer dit risico zelf te verzekeren in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering voorziet in een uitkering bij ziekte of invaliditeit. Het doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is het opvangen van het inkomen van de ondernemer indien er (gedeeltelijk) geen arbeid kan worden verricht door ziekte of invaliditeit. Als zelfstandig ondernemers worden aangemerkt de zelfstandig, de directeur-grootaandeelhouder en de vrije beoefenaar.

Verzekerd bedrag 

Het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal doorgaans zijn afgeleid van het inkomen van de ondernemer. De verzekeraar zal doorgaans niet meer dan 80% van het inkomen willen verzekeren. De verzekerde mag er namelijk niet als gevolg van een schadeuitkering op vooruit gaan. Het verzekerd bedrag en de uitkering worden doorgaans jaarlijks ge├»ndexeerd. Daarnaast zal er doorgaan een eigen risicotermijn zijn waarin geen uitkering wordt verstrekt. De verzekering eindigt wanneer de verzekerde de vooraf overeengekomen eindleeftijd bereikt. De eindleeftijd is uiterlijk 65 jaar en afhankelijk van het beroep van de verzekerde.

Criterium beoordeling

Het criterium voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid is meestal beroepsarbeidsongeschiktheid maar kan ook passende arbeid zijn.Er is sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden. Onder passende arbeid wordt verstaan arbeid die bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met het arbeidsverleden, opleidingsniveau, de beperkingen en salarisniveau.