Home Verzekeringen Schadeverzekeringen

Schadeverzekering

Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar zich verplicht om tegen betaling van een premie de verzekerde schadeloos te stellen wegens verlies, schade of het gemis van verwacht voordeel dat de verzekerde zou kunnen lijden door een onzeker voorval. Schadeverzekeringen worden doorgaans ingedeeld in drie categorieën zijn brandverzekering, transportverzekering en variaverzekering.

Lees meer...

 

Brandverzekering

Een brandverzekering is naast een verzekering die een dekking geeft bij brand ook een verzekering die een dekking geeft bij stormschade, blikseminslag, ontploffing, inbraak en diefstal. Verzekeringen voor opstallen, inboedels en inventarissen vallen onder de brandverzekeringen.

Lees meer...

 

Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s, zoals brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot.

Lees meer...

 

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering die de schade verzekerd aan de inboedel.De inboedel is alle roerende zaken zoals bijvoorbeeld meubelen die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Tot de inboedel behoren tevens bijvoorbeeld tuinmeubilair, fietsen, geld.

Lees meer...

 

Kostbaarhedenverzekering

Een kostbaarhedenverzekering wordt vaak in combinatie met een inboedelverzekering verzekerd. Bij deze verzekering worden kostbaarheden zowel binnen als buiten het huis verzekerd tegen verlies en beschadiging.

Lees meer...

 
Meer artikelen...