Home Verzekeringen Nieuws Check uw risicoverzekering op premie en verzekeringsdekking

Check uw risicoverzekering op premie en verzekeringsdekking

De kosten voor een risicoverzekering worden steeds goedkoper. De premie wordt lager omdat we ouder worden en hierdoor onze overlijdenskans minder wordt. Daarnaast staan de kosten van de verzekeraar onder druk waardoor er veel concurrentie is. Dit resulteert tevens in een verlaging van de premie. Het is daarom aan te bevelen op uw huidige verzekeringsdekking, en de daarbij behorende premie, een second opinion los te laten. Hiermee kunt u veel geld besparen. Indien u een gezonde levensstijl hebt en niet rookt zal er een nog lagere premie voor u gelden. Deze check kunt u zeer gemakkelijk doen via internet op de verschillende vergelijkingssites en verzekeringssites. Voor de volgende opties kunt u een risicoverzekering afsluiten.

Uitkering voor de nabestaanden

Een uitkering bij overlijden waarmee u de nabestaanden goed verzorgd achterlaat. Dit kan in een vorm van een kapitaal ineens of een periodieke rente. Een kapitaal ineens kan worden gebruikt bijvoorbeeld ter aflossing van de hypotheek en een periodieke rente als een inkomensvoorziening (pensioen voor de nabestaanden).

Uitkering voor de compagnon

Een uitkering bij overlijden waarmee de compagnon in een bedrijf kan blijven. De overgebleven compagnon kan de uitkering gebruiken om het bedrijf voort te zetten. Bijvoorbeeld door het uitkopen van de nabestaanden van de overleden compagnon.

Uitkering voor betaling van de erfbelasting

Als een erfenis niet alleen uit geld bestaat, moeten de erfgenamen soms waardevolle geërfde zaken verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen. Ook als zij hieraan emotionele waarde hechten! Met een kapitaal bij overlijden die vrij is van erfbelasting, zijn er voldoende middelen om de erfbelasting te voldoen. Ook over de uitkering uit de risicoverzekering moet namelijk erfbelasting worden betaald, tenzij de premie niet zelf wordt betaald. U kunt bijvoorbeeld tijdens uw leven het premiebedrag schenken aan de nabestaanden. Dan kan gebruik worden gemaakt van de schenkingsvrijstelling.