Home Verzekeringen Nieuws Werkloos en wat gebeurt er nu met uw inkomen

Werkloos en wat gebeurt er nu met uw inkomen

Indien u werkloos wordt, kunt u een Werkeloosheidswetuitkering (WW-uitkering) aanvragen. U heeft minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. De uitkeringsduur is afhankelijk van de wekeneis en de jareneis. Dit wordt ook wel de referte-eisen genoemd.
Referte-eisen
De wekeneis houdt in dat u in de 36 weken voor u werkloos werd, minimaal 26 weken heeft gewerkt. Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u aan de jareneis voldoet. Dit houdt in dat u in de 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd minstens 4 jaar heeft gewerkt. Een verlengde WW -uitkering duurt maximaal 35 maanden (totaal 38 maanden).
Arbeidsverleden
De uitkeringsduur van de WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De bepaling van het arbeidsverleden wordt bepaald door het fictieve arbeidsverleden en het feitelijke arbeidsverleden.
Het fictieve arbeidsverleden wordt bepaald door het aantal jaren vanaf uw 18 jaar tot 1998. En het feitelijke arbeidsverleden wordt bepaald van de daadwerkelijk gewerkte jaren vanaf 1998. Beide aantal jaren worden bij elkaar opgeteld en vertegenwoordigen uw arbeidsverleden. Voor elk gewerkt jaar geldt een maand WW-uitkering (tot maximaal 38 maanden).
Hoogte uitkering
De hoogte van de WW-uitkering is voor de eerste 2 maanden 75% van het inkomen en de vervolgmaanden 70% van het inkomen. De bepaling van het salaris vanuit de WW is gemaximeerd tot het maximum dagloon van € 50.064,- (voor 2012).
IOAW-uitkering
Als u op of na uw 50-ste werkloos bent geworden, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ( IOAW ). Deze uitkering geldt indien uw WW-uitkering is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandniveau. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat in de IOAW geen vermogenstoets is.