Home Verzekeringen Nieuws Minder dekking in de basisverzekering voor een hogere premie en eigen risico

Minder dekking in de basisverzekering voor een hogere premie en eigen risico

De grote zorgverzekeraars Menzis, Agis, Zilveren Kruis Achmea, VGZ en Univé hebben de premies voor 2012 bekend gemaakt. De basispremie voor de zorgverzekering bij deze verzekeraars is licht gestegen naar tussen de 106,50 en 108,25 euro. Naast deze lichte stijging van de premie, is de dekking verder uitgekleed en stijgt het eigen risico.

Eigen risico

Het eigen risico is gestegen van 170 naar 220 euro per jaar. Dit betekent dat de zorgkosten tot een bedrag van 220 euro voor uw eigen rekening komen. Dit geldt niet voor een bezoek naar de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.

Versobering dekking

Er verdwijnen in 2012 dekkingen uit de basisverzekering en worden geplaatst in de aanvullende verzekering. Deze aanvullende verzekeringen kunt u optioneel verzekeren naast de standaard basisdekking die verplicht is.

Veranderingen basispakket

De volgende dekkingen vervallen uit de basisverzekering.

  • De eerste 20 fysiotherapiebehandelingen (bij chronische aandoening).
  • Vergoeding voor maagzuurremmers (behalve bij chronisch gebruik).
  • Geen dieetadvies meer.
  • Ondersteunende geneesmiddelen bij het stoppen met roken.
  • Eerstelijns psychologie: Slechts vijf zittingen met een eigen bijdrage van 20 euro per keer, in plaats van recht op acht zittingen met een eigen bijdrage van 10 euro per keer.
  • Tweedelijns psychologie: Invoering eigen bijdrage voor iedereen ouder dan 18 jaar. 100 euro voor behandelingen van minder dan 100 minuten. Voor alle overige behandelingen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage van 200 euro.

Premie stijging aanvullende verzekeringen

De premies van de aanvullende zorgverzekeringen bij de verzekeraar zal voor 2012 fors gaan stijgen. De gemiddelde stijging zal liggen rond de 10%. Door de verhoging van de premies is de verwachting dat "gezonde" mensen minder snel een aanvullende verzekering gaan afsluiten. Wel zullen de "ongezonde" mensen verzekerd blijven. Hierdoor krijgen de verzekeraars minder premies binnen ten opzichte van dezelfde kosten voor de zorg. Dit kan resulteren in wederom een verhoging van de premies.

Het wordt voor u nu noodzaak om de aankomende maand goed uw huidige dekking en premie te vergelijken met een andere zorgaanbieder.

 

<