Home Verzekeringen Nieuws De belangrijkste verzekeringen voor de zelfstandig ondernemer

De belangrijkste verzekeringen voor de zelfstandig ondernemer

Een zelfstandig ondernemer dient zichzelf te verzekeren voor verschillende risico's. Hiervoor dient hij verschillende verzekeringen afsluiten. Dit komt omdat hij niet in loondienst werkzaam is en daardoor ook bepaalde rechten niet heeft die een werknemer wel heeft. De belangrijkste verzekering die een zelfstandige moet hebben is een arbeidsongeschiktheidsverzekering in het geval hij ziek wordt of een ongeluk krijgt. Andere belangrijke verzekeringen zijn de overlijdensrisicoverzekering, de zorgverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De belangrijkste verzekering voor een zelfstandig ondernemer is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dient te worden afgesloten om het financieel risico af te dekken bij ziekte of tijdelijk niet kan werken door een ongeval. Omdat de zelfstandig ondernemer niet in loondienst is, wordt het salaris niet doorbetaald bij ziekte. De inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de verzekerde uitkering en de wachttijd. De hoogte van de uitkering kan de zelfstandig ondernemer zelf aangeven en ligt gemiddeld rond de 70% van het huidige inkomen. De wachttijd is de periode dat de zelfstandig ondernemer zichzelf kan voorzien van een inkomen bij ziekte.

Overlijdensrisicoverzekering

De zelfstandig ondernemer dient bij overlijden zijn partner en kinderen goed achter te laten. Om dit financieel voor de nabestaanden te regelen dient de zelfstandig ondernemer een risicoverzekering af te sluiten. Hiermee kan het wegvallen van het inkomen worden opgevangen door een periodieke uitkering of een eenmalige uitkering. Bij de periodieke uitkering krijgt de partner een levenslange uitkering zodat het inkomen voor de partner is gewaarborgd. Bij een eenmalige uitkering krijgt de partner een bedrag ineens waarmee de partner het bedrag flexibel kan gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld voor een periodieke uitkering of voor een aflossing van een hypotheek.

Zorgverzekering

Net als al de Nederlanders dient een zelfstandig ondernemer zicht te verzekeren voor ziektekosten. De verzekering die elke Nederlander verplicht moet hebben is de zorgverzekering. Er zijn verzekeraars die speciale pakketten aanbieden voor zelfstandig ondernemers. Het verschil tussen de premie van de basisverzekering is vrij groot bij verschillende verzekeraars. Daarom is het goed om het samen met de aanvullende verzekeringen goed te vergelijken voor de dekking en de premie. De huidige zorgverzekering kan 31 december worden opgezegd en er dient voor 1 februari een nieuwe zorgverzekering te zijn afgesloten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Ook is het verstandig voor de zelfstandig ondernemer om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze verzekering vergoedt eventuele schade aan personen en zaken die voortvloeien uit het werk. Het is zeker verstandig deze verzekering af te sluiten wanneer er met veel mensen of goederen wordt gewerkt. Het is lastig te zeggen hoe hoog de kosten precies liggen, omdat dit ook afhankelijk is van het soort bedrijf dat iemand heeft. De zelfstandig ondernemer dient zichzelf hiervoor goed te laten adviseren.