Home Verzekeringen Nieuws De kosten voor de zorg worden in 2012 fors hoger

De kosten voor de zorg worden in 2012 fors hoger

De kosten voor de midden en hoge inkomens worden in 2012 fors hoger. Gemiddeld zal dit een verhoging worden van € 1.000,- per jaar.  Dit komt door verhoging van de zorgpremie, verhoging van de verplichte eigen bijdrage en als belangrijkste punt de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage gaat namelijk over een groter inkomensdeel berekend worden. In 2011 geldt nog een percentage van 7,75% over een maximaal inkomen van € 33.427,-.

Verplichte eigen risico

Daarnaast is de verwachting dat de verplichte eigen risico zal worden verhoogd in 2012 naar € 220,- (€ 170,- voor 2011). De verplichte eigen risico geldt voor alle vergoedingen uit de basisverzekering, met uitzondering van:

  • Het bezoek aan de huisarts. De geneesmiddelen en laboratoriumonderzoek
    vallen wel onder het eigen risico;
  • De zorg en tandheelkundige hulp voor kinderen onder 18 jaar;
  • Verloskundige zorg en kraamzorg;
  • Gratis bevolkingsonderzoek, zoals borstkankeronderzoek;
  • De griepprik voor risicogroepen;
  • De zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Zorgtoeslag

 

De midden en hoge inkomens zullen het meest moeten gaan bij betalen voor de zorg. De laagste inkomens zullen min of meer worden gespaard. Maar de zorgtoeslag voor gezinnen met een modaal inkomen gaat wel met € 160,- per jaar omlaag en alleenstaanden krijgen € 100,- minder.

Vergelijking premies tussen zorgverzekeringen

De premie voor de zorgverzekering, basisverzekering en aanvullende verzekering, zal naar verwachting tussen de 2% en 5% stijgen. Door de verhoging van de zorgkosten is het daarom zinvol om uw huidige zorgverzekering te vergelijken met andere zorgverzekeringen. U dient hiervoor zowel de premies als de dekkingen in de vergelijking mee te nemen. Het premieverschil tussen een individueel of collectief contract is namelijk al tussen de 10% en 20%. Daarnaast kunnen de premieverschillen tussen verzekeraars onderling oplopen tot nog eens 10% voor een basisverzekering met een aanvullende verzekering.