Home Verzekeringen Nieuws Consumenten worden afgewimpeld door financieel klachtenloket

Consumenten worden afgewimpeld door financieel klachtenloket

Het beleid van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is er op gebaseerd om klagende consumenten zo veel mogelijk af te schepen. Deze signalen zijn gebaseerd op uitlatingen van huidige en voormalige medewerkers van het klachtenorgaan. De Kifid wordt gefinancierd en bestuurd door banken en verzekeraars en is voor klachten op het gebied van financiële producten zoals levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Volgens deze medewerkers wimpelt Kifid het overgrote deel van de consumenten af, zonder dat er genoeg onderzoek is gedaan en zonder een deugdelijke motivering. 

Opdracht vanuit directie

Volgens deze medewerkers geeft de directie van Kifid hiervoor de opdracht omdat banken en verzekeraars te weinig geld overmaken naar het instituut. Volgens een jurist die bij Kifid werkt, stuurt het klachtenorgaan een hoop klagers met een kluitje het riet in. De directeur van Kifid Kees Oosterholt verwerpt de interne kritiek. Critici zeggen dat Oosterholt de klachtenbehandeling heeft uitgekleed door inschakeling van de detacheringorganisatie Eiffel.

Gedetacheerden

Eiffel moest de snel oplopende achterstanden bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening wegwerken. De gedetacheerde werknemers van Eiffel bestaan vaak uit jonge, onervaren juristen en zij hebben het overgrote deel van de klachten zonder onderzoek en met een korte standaardmotivering afgeketst. Het resultaat van de klagers in 2009 bij de Ombudsman bedraagt maar 15%. De overige klagers hebben nul op rekest gekregen.