Home Verzekeringen Nieuws Meer dan 900.000 mensen zijn gewisseld van zorgverzekeraar

Meer dan 900.000 mensen zijn gewisseld van zorgverzekeraar

Meer dan 900.000 mensen hebben gebruik gemaakt om door dit jaar over te stappen met hun ziektekostenverzekering naar een andere ziektekostenverzekeraar. Het statistiekbureau Vektis heeft dit onderzocht bij de zorgverzekeraars. In 2010 waren dat er circa 700.000 waardoor het percentage overstappers is gegroeid tot 5,5% (3,9% voor 2010).

Overstappen

Het aantal overstappers komt redelijk overeen met de eerdere schatting van Zorgverzekeraars Nederland. Vektis spreekt door de verhoging van de overstappers van een trendbreuk. De afgelopen jaren lag het overstappercentage namelijk steeds rond de 4%. Een reden is de sterke stijging van de basispremie en tevens de grote verschillen in premies tussen de diverse verzekeraars. Voor de aanvullende verzekeringen zijn verschillen niet alleen in prijs maar ook in dekking. Daarnaast zie je ook een toename van het aantal internetpolissen bij directe verzekeraars

Vrijwillig eigen risico

De groep met verzekerden tussen de 18 en 45 jaar zijn het meest van ziektekostenpolis gewisseld. Het percentage dat is overgestapt bedraagt 7,6%. Een opvallend punt is dat er meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het in 2011 verplichte eigen risico van € 170,-. Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico kiest, is dit jaar gestegen van 4,6% tot 5,9%. Van deze groep kiest bijna de helft een vrijwillig eigen risico van € 500,-. De mensen met een aanvullende verzekering is gelijk gebleven op een percentage 89%.