Home Verzekeringen Nieuws Nieuw onderzoek moet komen naar woekerpolis

Nieuw onderzoek moet komen naar woekerpolis

Een onafhankelijke commissie moet gaan beoordelen of verzekeraars zich tijdens de woekerpolis affaire wel aan hun informatieplicht en zorgplicht hebben gehouden. Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft dit dinsdag gemeld. Volgens de stichting moet deze commissie gaan bekijken of verzekeraars hun klanten concrete informatie hebben gekregen over de kosten die onder de huidige en vroegere regelgeving zijn voor geschreven.

Snel duidelijkheid

Tevens dient er duidelijkheid te komen over de zorgplicht van verzekeraars en tussenpersonen bij de advisering en verkoop van beleggingsverzekeringen. WPC hoopt hierdoor dat er snel duidelijkheid komt over de rechtspositie van polishouders. De voorzitter Japser van Schaaik van de stichting vindt het schrijnend dat het aan de individuele polishouder wordt overgelaten zijn schade te verhalen op verzekeraars. Zo'n procedure is duurzaam en langdurige en heeft onzekere afloop. Daarnaast is het voor de individuele polishouder het belang te klein en de kosten te hoog om te procederen. Volgens Van Schaaik speculeren verzekeraars hierop.

Rechten van polishouders

Door deze vertraging bestaat het risico dat de rechten van polishouders verjaren. WPC roept daarom de Tweede Kamer op het initiatief te nemen tot de aanstelling van een onafhankelijke commissie. Van Schaaik geeft tevens aan dat door deze commissie verdere schade bij de klanten kan worden voorkomen.