Home Verzekeringen Nieuws Directe verzekeraar krijgt voordeel uit provisieverbod in 2013

Directe verzekeraar krijgt voordeel uit provisieverbod in 2013

Het provisieverbod in 2013 op verzekeringsproducten zal ertoe leiden dat de klanten rechtstreeks bij een verzekeraar ( direct writer ) zullen gaan afsluiten. Een argument hiervoor is volgens Bureau D&O dat het prijsverschil van de netto verzekeringsproducten (dit is exclusief provisie) tussen het adviseurs en het directe kanaal verwaarloosbaar zal zijn. De klant is hierdoor bij het intermediair extra advieskosten kwijt die rechtstreeks aan de adviseur betaald dienen te worden.

Netto verzekeringsproduct

De verwachting in de markt is dat de prijs van een netto verzekeringsproduct via het intermediair lager zal zijn dan de prijs van hetzelfde verzekeringsproduct dat via het directe kanaal wordt aangeboden, stelt D&O. Deze veronderstelling bestaat dat in het product via het intermediair advieskosten zijn verwerkt en in het directe product niet. Toch zal de praktijk waarschijnlijk laten zien dat dit in belangrijke markten als bijvoorbeeld die van de hypotheek dit niet het geval gaat zijn.

Minimaal verschil in rente

Bij een hypotheek zou de geldgever namelijk een lagere rente moeten berekenen via het intermediaire kanaal, als hij de zaken eerlijk zou doorrekenen. In de praktijk zal waarschijnlijk blijken dat de aanbieder voor hetzelfde product een gelijke rente zal vragen. Als toch de actuarieel correcte rente wordt berekend, zal het verschil minimaal zijn dat niet verwacht mag worden dat dit invloed heeft op het besluit van de consument. Hier staat tegenover dat bij het intermediair de klant nog aanvullend een nota van € 3.000 krijgt met het verzoek deze ineens te betalen dan wel hiervoor een betalingsregeling te treffen. Hierdoor lijkt het verantwoord om de verwachting uit te spreken dat dit voor veel consumenten een reden kan zijn om voor een directe aanbieder te kiezen. Zie ook het artikel "Provisieverbod vanaf 2013".