Home Verzekeringen Nieuws Goed verzekerd op reis

Goed verzekerd op reis

Uit onderzoek blijkt dat het aantal gesloten reisverzekeringen de afgelopen jaren is gestegen. Nederlanders gaan vaker op reis en voor mensen die willen besparen op de reisverzekering, is dat zeker mogelijk. Bij een doorlopende complete reisverzekering zijn de premieverschillen van rond de € 150,- per jaar. Let er daarbij wel op dat de dekking en de verzekerde bedragen uiteen kunnen lopen. De kredietcrisis en de economische gevolgen ervan hebben de reislust van Nederlanders allesbehalve getemd. De trend is dat we steeds vaker met vakantie gaan, maar ook dat we kortere vakanties nemen. Deze trend speelt de doorlopende reisverzekering die het hele jaar door dekking biedt, in de kaart. Juist bij dit product is een groot premie voordeel te behalen. Enerzijds dat het goedkoper is dan een paar kortlopende reisverzekeringen en anderzijds de premie tussen de doorlopende reisverzekeringen zelf.

Dubbel verzekerd

Er blijkt dat een kwart van de Nederlanders zonder reisverzekering naar het buitenland afreist. Vooral in een korte vakantie durven mensen onverzekerd te reizen en bedraagt het percentage bijna de helft. Er kunnen goede argumenten zijn om je niet speciaal te verzekeren. Zo kunnen andere verzekeringen al dekking bieden. Medische kosten in het buitenland bijvoorbeeld worden vergoed via de basisverzekering voor ziektekosten. Mochten in sommige landen de medische kosten hoger uitvallen dan in Nederland, dan is dat in de regel gedekt via een aanvullende zorgverzekering. Voor het verlies of beschadiging van bagage geldt ook vaak een dubbele dekking. Een aantal inboedelverzekeringen biedt óók dekking voor de inboedel buitenshuis. Dus ook voor reisbagage. Overigens kent die inboedelverzekering wel beperkende voorwaarden, maar vergoedt deze polis vaak wel een hogere waarde bij schade. De reisverzekering keert namelijk vaak enkel de dagwaarde uit.

Dubbele dekking

De reisverzekering biedt bovendien alleen dekking onder bepaalde voorwaarden waarbij ook nog een eigen risico in mindering kan worden gebracht.  Hulp bij autopech is een ander voorbeeld van een mogelijke "dubbele dekking". Dit kan gedekt worden door een reisverzekering maar dekking kan ook al geregeld zijn via de autodealer, de autoverzekering of een pechhulpdienst zoals de Wegenwacht. Ook het Calamiteitenfonds kan uitkomst bieden bij schade ontstaan gedurende of in verband met een vakantiereis. Het fonds vergoedt in het geval van bijvoorbeeld een overstroming, aardbeving of onlusten vaak de (extra) kosten die gemaakt zijn doordat de reis aangepast of afgebroken moest worden. De reisorganisator moet wel bij het fonds aangesloten zijn.

Reisverzekering belangrijk

Waarom dan toch een reisverzekering? Niet iedereen weet waar hij nu voor verzekerd is binnen de verschillende verzekeringen. Daarom is het verstandiger om het zeker voor het onzeker te nemen. Daarnaast bieden reisverzekeringen vaak dekking tegen onvoorziene kosten. Dat zijn bijvoorbeeld extra kosten bij een noodgedwongen verlenging in het vakantieland door ziekte. Of als er bijvoorbeeld een staking onder luchtverkeersleiders uitbreekt, zijn deze kosten veelal niet gedekt onder enig andere verzekering. Dit geldt ook indien de verzekerde wordt vermist en moet worden opgespoord of als men door onvoorziene zaken, zoals overlijden van een naast familielid, vervroegd moet terugkeren naar huis.