Home Verzekeringen Nieuws Zorgpremie zal verder stijgen

Zorgpremie zal verder stijgen

Zorgverzekeraars gaan er vanuit dat de komende jaren de premie voor de basisverzekering fors verhoogd moet worden vanwege de extra eisen die aan hun financiële buffers gesteld gaan worden. Zo'n verhoging komt boven op de premieverhoging die al door gevoerd moet worden als gevolg van de stijgende zorgkosten. Dat blijkt uit gesprekken met verzekeraars en de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Extra premie

Om hoeveel extra premie het exact gaat, valt nu nog niet vast te stellen maar de stijging loopt zeker in de honderden euro's per verzekerde, verwacht de sector. Het is wel een eenmalige premiehobbel. Als de buffers zijn aangevuld, hoeft er geen extra premie meer te worden geheven. Dit jaar is de premie van de gemiddelde basispolis met zo'n € 100,- gestegen tot iets boven de € 1200,-. Stijgende zorgpremies liggen politiek gevoelig vanwege het effect op de koopkracht van de Nederlandse bevolking.

Nieuw stelsel

Verzekeraars krijgen in de eerste plaats te maken met een nieuw Europees stelsel van kapitaaleisen, dat in 2013 van kracht wordt. Dit stelsel, genaamd Solvency 2, leidt er volgens ZN toe dat de buffer van verzekeraars moet worden verdubbeld tot circa € 5 miljard. ZN baseert zich op cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB). De kapitaaleisen zullen verder stijgen als de plannen van minister van Volksgezondheid doorgaan om verzekeraars meer risico's te laten lopen. De minister wil hen prikkelen scherper zorg in te kopen bij ziekenhuizen. Nu krijgen verzekeraars hoog uitgevallen kosten voor een deel terug van de overheid. Dit zogenoemde vereveningsstelsel wordt, als het aan de minister ligt, de komende drie jaar afgebouwd.

Premies moeten stijgen

Volgens ZN zullen de premies moeten stijgen, maar er kan niet worden aangeven met hoeveel. Als de verdubbeling van het vereiste kapitaal tot € 5 miljard uit hoofde van Solvency 2 wordt omgeslagen over alle 13 miljoen verzekerden in Nederland, bedraagt de premiestijging een kleine € 200,- per verzekerde. Daarbij moet de premieverhoging die zal volgen op de afbouw van het vereveningsstelsel nog worden opgeteld. Hieruit blijkt dat de kosten voor de zorg in Nederland de aankomende jaren alleen maar zal stijgen. Hierdoor zullen mensen nog kritischer gaan kijken naar hun verzekeringspakket en de daarbij behorende premie.