Home Verzekeringen Nieuws Autoverzekeraars hanteren leeftijdsdiscriminatie

Autoverzekeraars hanteren vaak leeftijdsdiscriminatie

Gepensioneerde automobilisten van 64 jaar of ouder worden bij 40% van de verzekeraars niet als nieuwe klant geaccepteerd voor hun autoverzekering. Bij nog eens 15% van de autoverzekeraars worden deze senioren in het acceptatieproces individueel beoordeeld en bij 58% betalen ouderen sowieso een premietoeslag. Na onderzoek onder veertig autoverzekeraars is geconstateerd dat de leeftijdsgrens voor een toeslag op de premie langzaam omhoog gaat. Hierdoor wordt auto rijden voor deze groep niet meer te betalen.

Autoverzekeraar

Van die veertig maatschappijen accepteren alleen 4 maatschappijen alle leeftijden én hanteren bovendien geen premietoeslag. Dertien andere autoverzekeraars kennen geen leeftijdsgrens voor acceptatie, maar wel een premietoeslag (uiteenlopend van 65 tot 71 jaar). De overige 22 verzekeraars hanteren leeftijdsgrenzen bij acceptatie, die kunnen variëren van 64 tot 75 jaar. Bestaande klanten die de maximale leeftijdsgrens overschrijden, blijven weliswaar verzekerd, maar gaan vaak meer betalen.