Home Verzekeringen Nieuws Recordaantal overlijdensrisicoverzekeringen gesloten in 2010

Recordaantal overlijdensrisicoverzekeringen gesloten in 2010

De verzekeringsmarkt voor overlijdensrisicoverzekeringen heeft vorig jaar een recordaantal nieuwe polissen verzekerd. Er werden meer dan 200.000 (166.000 voor 2009) nieuwe contracten afgesloten. Dit is 21% meer dan in 2009, toen het aantal nieuwe risicoverzekeringen nog t.o.v. 2008 met ongeveer 10% was afgenomen.

Concurrentie

De concurrentie tussen verzekeraars voor overlijdensrisicoverzekeringen is in 2010 verder verscherpt. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt namelijk dat het totale bedrag aan premies, dat uit de nieuwe productie werd ontvangen, gedaald was naar € 81 (86) miljoen. Daarmee is de gemiddelde premie per polis teruggelopen tot € 405,- (€ 518,- voor 2009) per jaar . In 2008 bedroeg de jaarpremie per nieuwe risicoverzekering nog € 548,-. Deze verlaging komt enerzijds door lagere kosten maar anderzijds ook dat mensen ouder worden. Hierdoor wordt de overlijdenskans kleiner dus kunnen de premies lager.

Tarieven

Het is voor consument dus zeer zinvol om hun premie van de overlijdensrisicoverzekering te controleren met de huidige tarieven die verzekeraars voeren. Indien bij dezelfde verzekeraar hetzelfde risicokapitaal verzekerd blijft, zal dit vaak zonder medische waarborgen over gesloten kunnen worden.