Home Verzekeringen Levensverzekeringen Beleggingsverzekering

Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is een verzekering waar er periodiek of ineens (koopsom) een bedrag in een polis wordt gestort. Op dit bedrag houdt de verzekeraar kosten in voor de verzekering en vaak een premie voor een overlijdensrisicoverzekering die is meeverzekerd. Het bedrag dat overblijft wordt vervolgens door de verzekeraar belegd in één of meerdere beleggingsfondsen.

Het kapitaal dat je hiermee opbouwt, bijvoorbeeld voor de aflossing van je hypotheek of voor de opbouw van je pensioen, is niet gegarandeerd. Het rendement van de beleggingen kan immers hoger of lager uitvallen. Wel vindt er door de verzekeraar vooraf een indicatie plaats van het rendement.

Talloze soorten
Op basis van dit principe hebben verzekeraars talloze producten ontwikkeld, letterlijk te veel om op te noemen. Maar uiteindelijk is het kapitaal dat met deze producten wordt opgebouwd, bestemd voor grofweg de volgende drie doeleinden:

  • Voor aflossing van je hypotheek
    Veel mensen sluiten een beleggingsverzekering af in combinatie met een hypotheek. Zodoende bouw je een vermogen op, om aan het einde van de looptijd je hypotheekschuld ineens mee te kunnen aflossen. Het opgebouwde kapitaal kan helemaal of gedeeltelijk afhankelijk zijn van het beleggingsresultaat.
  • Als aanvulling op je pensioen
    Een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente zijn veel gebruikt producten om een (aanvullend) pensioen mee op te bouwen. Aan het einde van de looptijd komt het kapitaal vrij en kun je een lijfrente kopen die het kapitaal vervolgens in gedeeltes aan je uitkeert. De hoogte van de opbrengst is afhankelijk van het rendement van de beleggingen.
  • Andere doeleinden (spaarplannen)
    Andere beleggingsverzekeringen worden vaak aangeboden als spaarverzekeringen of spaarplannen. Wat de bestemming van het opgebouwde kapitaal is besluit je zelf. Maar er zijn ook spaarplannen voor een specifiek doel, bijvoorbeeld de financiering van studie van je kinderen (studieplannen). De namen van deze polissen zijn soms verwarrend omdat een vorm van sparen gesuggereerd, terwijl het vermogen in feite belegd wordt.