Home Verzekeringen Levensverzekeringen Stamrechtverzekering

Stamrechtverzekering

Een werknemer kan een Gouden Handdruk (ontslagvergoeding) zonder inhouding van loonheffing en premies volksverzekeringen storten in een stamrechtverzekering (lijfrenteverzekering). Door de toekenning van een Gouden Handdruk in een stamrechtverzekering valt deze onder de stamrechtvrijstelling. De stamrechtvrijstelling is de vrijstelling (uitstel) van belasting betaling bij de ontvangst van een Gouden Handdruk. De Wet op de Loonbelasting stelt de volgende eisen aan het stamrechtverzekering om gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling.

De aanspraken moeten voorzien in;

  • Een aan de (ex-)werknemer toekomende periodieke uitkering die niet laten ingaat dan in het jaar waarin hij 65 jaar wordt; of
  • Een periodieke uitkering die bij zijn overlijden ingaat en toekomt aan zijn (ex-) echtgenoot/partner; of
  • Een periodieke uitkering die bij zijn overlijden ingaat en toekomt aan zijn eigen kinderen, stief- of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.

1% - sterftekans

Voor uitkeringen uit een stamrechtverzekering die toekomen aan de werknemer, diens partner (niet zijnde een kind, stief- of pleegkind) moet de looptijd van de uitkering afhankelijk zijn van de zogenoemde 1%-sterftekans. De 1%-sterftekans geeft aan dat de periodieke uitkering moet lopen in een minimale periode waarin tenminste 1% kans is om te overlijden.