Home Verzekeringen Levensverzekeringen Kapitaalverzekering Eigen Woning

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is een kapitaalverzekering bij leven, beleggingsverzekering of een kapitaalverzekering bij leven en overlijden, die wordt aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan is uitkering onbelast. Daarnaast dient de woning waarvoor de kapitaalverzekering wordt afgesloten het hoofdverblijf te zijn. Dit noemen we de eigen woning. Het mag ook de eigen woning zijn van de echtgenoot of degene waarmee iemand samenwoont.

De KEW dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een levensverzekering. De verzekering met zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar. Een kapitaalverzekering bij de eigen BV kwalificeert niet als KEW;
  • In de overeenkomst moet zijn opgenomen dat de uitkering wordt aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Het is niet van belang of er sprake is van een hypothecaire geldlening (hypotheek);
  • Er moeten gedurende 15 jaar, of tot eerder overlijden van de verzekerde, jaarlijks premies worden betaald. De hoogste premie mag niet meer bedragen dan 10 maal de laagste premie;
  • De looptijd van de verzekering is maximaal 30 jaar;
  • De verzekering geeft recht op een eenmalige kapitaaluitkering bij leven, of op een eenmalige uitkering bij overlijden van de verzekeringnemer, de echtgenoot of van degene waarmee iemand samenwoont.

Vrijstelling

Een kapitaalverzekering valt alleen in Box 1 als de verzekering aan deze voorwaarden voldoet. Zolang de belastingplichtige voldoet aan de genoemde voorwaarden, kwalificeert de KEW en kan men gebruikmaken van de 15 jarige of 20 jarige vrijstelling van respectievelijk € 36.600,- en € 161.500,- (voor 2015). De vrijstelling geldt per belastingplichtige dus voor fiscale partners geldt de dubbele vrijstelling.