Home Verzekeringen Levensverzekeringen Kapitaalverzekering bij leven

Kapitaalverzekering bij leven

De kapitaalverzekering bij leven keert op een vooraf bepaalde toekomstige datum uit, indien de verzekerde op dat moment in leven is. Bij overlijden voor deze vooraf bepaalde toekomstige datum volgt geen uitkering en valt het opgebouwde kapitaal toe aan de verzekeringsmaatschappij. Er wordt in deze verzekeringsvorm gespaard naar een gegarandeerd kapitaal op de vooraf bepaalde toekomstige datum.

Winstuitkering

Over het op te bouwen kapitaal wordt tijdens de verzekeringsduur rente uitgekeerd in de vorm van een winstuitkering. Met deze winstuitkering wordt het gegarandeerd kapitaal verhoogd. Er is een vorm van een kapitaalverzekering waar toch een uitkering bij overlijden plaats vindt. Dit betreft de kapitaalverzekering bij leven met restitutie.

Kapitaalverzekering bij leven met restitutie

De kapitaalverzekering bij leven met restitutie keert op een vooraf bepaalde toekomstige datum uit, indien de verzekerde op dat moment in leven is. Bij overlijden voor deze vooraf bepaalde toekomstige datum volgt een uitkering in de vorm van restitutie. Sommige verzekeraars restitueren 90% of 110 % van de tot het tijdstip van overlijden betaalde werkelijke premies, andere restitueren 90% of 110% van de opgerente spaarpremies.