Home Verzekeringen Levensverzekeringen Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. De verzekeringsduur kan tijdelijk of levenslang (uitvaartverzekering) zijn. De uitkering kan na het overlijden direct plaats vinden of op een vooraf vastgelegde einddatum. Er zijn verschillende soorten risicoverzekeringen.

Gelijkblijvende  risicoverzekering

De gelijkblijvende risicoverzekering keert uit indien de verzekerde overlijdt voor de vooraf bepaalde toekomstige datum. De uitkering vindt direct bij overlijden van de verzekerde plaats. De hoogte van de uitkering is gedurende de gehele looptijd van de verzekering hetzelfde. De premies voor deze verzekeringsvorm worden betaald tot het moment van overlijden. Voor de premiebetaling kan worden gekozen voor gedurende de gehele looptijd gelijkblijvende premies of jaarlijks stijgende eenjarige risicopremies. Nadeel van eenjarige risicopremies is dat de kosten aan het eind van de looptijd aanzienlijk stijgen. Een voordeel is dat er nooit te veel premie wordt betaald (bij overlijden of voortijdige beëindiging van de verzekering).

Lineair dalende risicoverzekering

De lineair dalende risicoverzekering keert uit indien de verzekerde overlijdt voor de vooraf bepaalde toekomstige datum. De uitkering vindt direct bij overlijden van de verzekerde plaats. De hoogte van de uitkering daalt gelijkmatig gedurende de looptijd van de verzekering. De premie voor deze verzekeringsvorm worden betaald tot het moment van overlijden of tot kort voor het einde (1 tot 5 jaar) van de looptijd van de verzekering. Voor de premiebetaling kan eveneens worden gekozen voor gelijkblijvende of stijgende eenjarige risicopremies. Deze vorm van risicoverzekering wordt vaak in combinatie met een lineaire hypotheek afgesloten.

Annuitair dalende risicoverzekering

De annuitair dalende risicoverzekering keert uit indien de verzekerde overlijdt voor de vooraf bepaalde toekomstige datum. De uitkering vindt direct bij overlijden van de verzekerde plaats. De hoogte van de uitkering daalt conform het annuïtaire rentepercentage gedurende de looptijd van de verzekering. De premie voor deze verzekeringsvorm worden betaald tot het moment van overlijden of tot kort voor het einde (1 tot 5 jaar) van de looptijd van de verzekering. Voor de premiebetaling kan eveneens worden gekozen voor gelijkblijvende of stijgende eenjarige risicopremies. Deze vorm van risicoverzekering wordt vaak in combinatie met een annuiteïtenhypotheek afgesloten.

Risicoverzekering op vaste termijn

De risicoverzekering op vaste termijn keert uit op een vooraf bepaalde toekomstige datum, indien de verzekerde voor die datum is overleden. Deze verzekering wordt vaak gesloten met een zogenaamde discontoclausule. Dit betekent dat direct bij overlijden de contante waarde van de oorspronkelijke uitkering wordt uitgekeerd. Deze vorm van risicoverzekering wordt vaak als fiscale claimpolis afgesloten. De fiscale claim ontstaat als een zelfstandig ondernemer of directeur grootaandeelhouder komt te overlijden en respectievelijk de oudedagsreserve of eigen beheerreserve vrijvalt.