Home Verzekeringen Levensverzekeringen Kapitaalverzekering bij leven en overlijden

Kapitaalverzekering bij leven en overlijden

De kapitaalverzekering bij leven en overlijden is in de vorm van een gemengde verzekering of een kapitaalverzekering op vaste termijn. Beide verzekeringsvormen geven een uitkering bij in leven zin van de verzekerde en bij overlijden van de verzekerde.

Gemengde verzekering

De gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering bij leven en een gelijkblijvende risicoverzekering. De gemengde verzekering keert zowel op een vooraf bepaalde toekomstige datum uit, indien de verzekerde op dat moment in leven is. Bij overlijden van de verzekerde voor deze vooraf bepaalde toekomstige datum wordt het verzekerde kapitaal direct uitgekeerd.

Kapitaalverzekering op vaste termijn

De kapitaalverzekering op vaste termijn is een combinatie van een kapitaalverzekering bij leven en een risicoverzekering op vaste termijn. De kapitaalverzekering op vaste termijn keert altijd uit op de vooraf bepaalde toekomstige datum, ongeacht of de verzekerde in leven is of niet. De premie is verschuldigd zolang de verzekerde in leven is. Deze verzekering wordt vaak gesloten met een zogenaamde discontoclausule. Dit betekent dat direct bij overlijden de contante waarde van de oorspronkelijke uitkering wordt uitgekeerd.