Home Verzekeringen Levensverzekeringen Renteverzekering

Renteverzekering

Een renteverzekering is een periodieke uitkering die plaats vindt bij in leven zijn of door het overlijden van de verzekerde. Er zijn verschillende vormen waarin een renteverzekering verzekerd kan worden. De vormen zijn een levenslange en tijdelijke renteverzekering, erfrente en overlevingsrente.

Levenslange en tijdelijke renteverzekering

Een levenslange en tijdelijke renteverzekering is een periodieke uitkering welke gegarandeerd is. Deze periodieke uitkering is afhankelijk van het leven van de verzekerde. De verzekerde is in geval van een ouderdomspensioen de begunstigde. In geval van overlijden van de verzekerde zijn de partner en kinderen begunstigden voor het partnerpensioen en wezenpensioen. Deze vorm van renteverzekering wordt aangeboden in een collectieve pensioenregeling.

Erfrente

Een erfrente is een periodieke uitkering welke uitkeert bij overlijden van de verzekerde. De periodieke uitkering wordt uitgekeerd tot de einddatum die bij het afsluiten van de erfrente is afgesproken. De uitkering is derhalve niet afhankelijk van het leven van de begunstigde; immers bij overlijden van de begunstigde gaan de uitkeringen door tot de vooraf bepaalde einddatum. De periodieke uitkeringen gaan bij overlijden van de begunstigde over op diens erfgenamen (vandaar de naam erfrente). De erfrente is altijd een tijdelijke periodieke uitkering en kan worden gebruikt ter afdekking van het wezenpensioen.

Overlevingsrente

Een overlevingsrente is een periodieke uitkering welke uitkeert bij overlijden van de verzekerde. De periodieke uitkering wordt uitgekeerd tot het overlijden van de begunstigde. De uitkering is derhalve afhankelijk van het leven van de begunstigde in tegenstelling tot de erfrente. De overlevingsrente heeft een levenslang karakter en kan dan ook worden gebruikt ter afdekking van het partnerpensioen.