Home Verzekeringen Levensverzekeringen

Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of het overlijden van een persoon, of met de verzorging van een uitvaart. Een levensverzekering kan uitkering ineens geven of periodieke uitkeringen bij in leven zijn of bij overlijden van de verzekerde. Een levensverzekering kan ook een mengvorm van beide zijn, er wordt dan zowel uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder overlijden.

Lees meer...

 

Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is een verzekering waar er periodiek of ineens (koopsom) een bedrag in een polis wordt gestort. Op dit bedrag houdt de verzekeraar kosten in voor de verzekering en vaak een premie voor een overlijdensrisicoverzekering die is meeverzekerd. Het bedrag dat overblijft wordt vervolgens door de verzekeraar belegd in één of meerdere beleggingsfondsen.

Lees meer...

 

Kapitaalverzekering bij leven

De kapitaalverzekering bij leven keert op een vooraf bepaalde toekomstige datum uit, indien de verzekerde op dat moment in leven is. Bij overlijden voor deze vooraf bepaalde toekomstige datum volgt geen uitkering en valt het opgebouwde kapitaal toe aan de verzekeringsmaatschappij. Er wordt in deze verzekeringsvorm gespaard naar een gegarandeerd kapitaal op de vooraf bepaalde toekomstige datum.

Lees meer...

 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. De verzekeringsduur kan tijdelijk of levenslang (uitvaartverzekering) zijn. De uitkering kan na het overlijden direct plaats vinden of op een vooraf vastgelegde einddatum. Er zijn verschillende soorten risicoverzekeringen.

Lees meer...

 

Kapitaalverzekering bij leven en overlijden

De kapitaalverzekering bij leven en overlijden is in de vorm van een gemengde verzekering of een kapitaalverzekering op vaste termijn. Beide verzekeringsvormen geven een uitkering bij in leven zin van de verzekerde en bij overlijden van de verzekerde.

Lees meer...

 
Meer artikelen...