Home Sparen Spaarrekening Spaarrekening

Spaarrekening

Bij een spaarrekening denken de meeste mensen in eerste instantie aan de standaard spaarrekening bij een bank. Maar naast de standaard spaarrekening heb je ook de internetspaarrekening en de depositospaarrekening. Een spaarrekening is een flexibele spaarvorm. U kunt van de rekening op ieder gewenst geld opnemen of geld storten. De rentetarieven voor spaarrekeningen zijn variabel. Dat betekent dat de bank de rente op ieder gewenst moment naar boven of naar beneden kan bijstellen. Hierdoor bent u nooit zeker over de opbrengst van uw spaargeld.

Het rentetarief voor een bank spaarrekening is doorgaans lager dan bij een spaardeposito. Daar staat wel tegenover dat u meer vrijheid heeft om het geld op te nemen wanneer u dat zelf wilt. U hoeft ook meestal geen vast bedrag per maand te sparen. Daarnaast zijn aan het opnemen van het geld geen kosten verbonden.

Voordelen:

  • U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart. Dat geeft vrijheid;
  • Omdat er geen opnamebeperkingen gelden, kunt u op ieder moment geld opnemen van de spaarrekening;
  • De rente is variabel, dus als de marktrente wordt verhoogt profiteert u mee.

Nadelen:

  • De rente die geboden wordt bij een spaarrekening is vaak lager dan bij andere spaarproducten. De rentetarieven voor online spaarrekeningen zijn vaak hoger;
  • Als de spaarrentes dalen, daalt ook uw rente, omdat de tarieven variabel zijn;
  • De opbrengt is niet gegarandeerd, want de rente is variabel.