Home Sparen Nieuws Aanpassingen vanuit de overheid voor de overgangsregeling van de levensloopregeling

Aanpassingen vanuit de overheid voor de overgangsregeling van de levensloopregeling

De levensloopregeling komt per 1 januari 2012 te vervallen. Per die datum komt er een overgangsregeling voor degene die nu deelnemen aan de levensloopregeling. De overgangsregeling van de levensloopregeling wordt ten opzichte van het wetsvoorstel op de volgende punten aangepast:

  • In het wetsvoorstel is in eerste instantie uitgegaan van een leeftijdgrens voor deelname aan de overgangsregeling vanaf 2013. Deze leeftijdgrens is niet meer van toepassing.
  • De overgangsregeling richt zich op de groep deelnemers die door actief spaargedrag hebben aangetoond van de levensloopregeling gebruik te willen maken. In dat kader blijft inleg in de levensloopregeling vanaf 2012 alleen mogelijk voor werknemers die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer (inclusief rendement) hebben opgebouwd.
  • Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Tot die tijd opgebouwde rechten kunnen wel verzilverd worden bij opname van het spaartegoed of bij de omzetting van levensloop in vitaliteitssparen.
  • Deelnemers die op 31 december 2011 minder dan € 3.000 aan tegoed in de levensloopregeling hebben, kunnen het tegoed in 2012 of in 2013 voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. Maar zij kunnen niet meer in levensloop storten. Als deze deelnemers hun levenslooptegoed niet uiterlijk op 31 december 2013 hebben opgenomen en dit ook niet hebben doorgestort naar vitaliteitssparen, dan valt het volledige levenslooptegoed aan het eind van het jaar 2013, na inhouding van belasting ( progressieve belastingheffing Box 1 ) vrij.
  • Deelnemers die op 31 december 2011 met € 3.000 of meer aan tegoed in de levensloopregeling hebben, kunnen het tegoed in 2013 eveneens fiscaal geruisloos doorstorten naar vitaliteitssparen. Dit geldt ook als de waarde van de voorziening hoger is dan het maximum van € 20.000. Ook na 2013 kunnen deze deelnemers hun levenslooptegoed fiscaal geruisloos doorstorten naar vitaliteitssparen. Voor die jaren geldt echter wel het maximum dat in vitaliteitssparen fiscaal wordt gefacilieerd (€ 20.000 in 2013). Over het eventuele meerdere saldo moet belasting worden betaald bij de aanslag over het desbetreffende jaar. De levensloopverlofkorting wordt ook in deze situaties verrekend.
  • Net als in het wetsvoorstel is het niet mogelijk om deel te nemen aan zowel de overgangsregeling levensloop als aan vitaliteitssparen.

 

<