Home Sparen Nieuws Het sparen en de belasting die daarbij hoort

Het sparen en de belasting die daarbij hoort

Indien u in Nederland woont valt uw spaargeld en uw beleggingen fiscaal in Box 3. Dit betekent dat u in bepaalde gevallen belasting moet betalen over uw spaargeld of beleggingen. Deze belasting heet vermogensrendementsheffing en bedraagt 1,2% per jaar van het saldogrondslag per 1 januari van het betreffende belastingjaar. In Box 3 wordt namelijk 30% belasting gegeven over 4% fictief rendement van de saldogrondslag. De saldogrondslag is uw spaarsaldo en uw beleggingen onder aftrek van de schulden en heffingvrije vermogen.

Wanneer betaalt u belasting

  • U betaalt belasting over uw spaargeld en beleggingen minus uw schulden. U telt dus uw spaargeld en beleggingen bij elkaar op en trekt uw schulden ervan af. Van uw schulden zijn de eerste € 2.900 per persoon niet aftrekbaar;
  • U hoeft pas belasting te betalen als uw vermogen groter is dan het heffingvrije vermogen in Box 3. Voor 2011 is het heffingvrije vermogen vastgesteld op € 20.785 per persoon;
  • Minderjarige kinderen betalen zelf geen belasting. Hun spaargeld wordt bij dat van de ouder(s) opgeteld;
  • Voor ouders wordt het heffingvrije vermogen verhoogd met € 2.779 per minderjarig kind;
  • Voor 65-plussers kan er een ouderentoeslag gelden. De hoogte van de ouderentoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen uit werk en woning en van de hoogte van de saldogrondslag.

Voorbeeld;

Een gezin met 2 minderjarige kinderen hebben een spaargeld en beleggingen per 1 januari van € 100.000 en een daarbij behorende schuld van € 25.000.
€ 100.000 ( vermogen )

€ 25.000 - ( schulden )

€ 5.800 + ( 2 x € 2.900 )

-----------

€ 80.800

€ 41.750 - ( 2 x € 20.785 )

€ 5.558 - ( 2 x € 2.779 )

-----------

€ 33.492 ( saldogrondslag )

x 1,2%

-----------

€ 401,90 ( belasting )

 

<