Home Sparen Nieuws De levensloopregeling wordt vanaf 2012 daadwerkelijk afgeschaft

De levensloopregeling wordt vanaf 2012 daadwerkelijk afgeschaft

De levensloopregeling wordt net als de spaarloonregeling vanaf 1 januari 2012 afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt het vitaliteitssparen. Echter voor werknemers die op 31 december 2011 een positief saldo op de levensloopregeling hebben, is het nog mogelijk in 2012 een storting in de levensloopregeling te doen. Vanaf 2013 kunnen alleen werknemers die op 1 januari 2013 58 jaar of ouder zijn de levensloopregeling voortzetten. Uiteraard alleen als zij eind 2011 al deelnemer waren in de regeling. Maar wat dienen de jongere werknemers straks te doen.

Huidige deelnemers

Deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo hebben, kunnen in 2012 nog een storting doen in de regeling. Minister Kamp heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer (14 september 2011) toegezegd dat de levensloopregeling blijft bestaan voor werknemers met een saldo van ministens 3.000 euro per 31 december 2011. De opbouw van levensloopverlof korting is vanaf 2012 echter niet meer mogelijk.

Werknemers ouder dan 58 jaar

Op 1 januari 2013 kan alleen de werknemer die op dat moment 58 jaar of ouder is nog de levensloopregeling voortzetten. Vanaf 2020 verdwijnt het overgangsrecht voor deze groep omdat de jongste deelnemer dan al 65 jaar is. Overigens heeft deze groep deelnemers ook het recht om het opgebouwde saldo fiscaal geruisloos om te zetten in vitaliteitssparen. Als de deelnemer daarvoor kiest, vervalt de mogelijkheid om aan de levensloopregeling deel te nemen. Het is namelijk niet toegestaan naast de levensloopregeling ook deel te nemen aan vitaliteitssparen.

Voor deelnemers die op 1 januari 2013 jonger zijn dan 58 jaar zijn er twee mogelijkheden.

  • Het opgebouwde tegoed in de levensloopregeling wordt in één keer uitbetaald. De belastingdienst verrekent dan ook de rechten op levensloopverlofkorting. De uitkering wordt belast als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking;
  • Het tegoed op de levenslooprekening kan de werknemer fiscaal geruisloos om zetten in vitaliteitssparen. Op dat moment vindt dan nog geen belastingheffing plaats. Ook als het tegoed hoger is dan het maximum van de vitaliteitsregeling mag de omzetting plaatsvinden. Voor de opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting wordt nog een regeling getroffen;
  • Het opgebouwde saldo overhevelen naar de pensioenregeling. Er dient hiervoor wel in uw pensioen fiscale pensioenruimte ( bijspaarruimte ) aanwezig te zijn.

Het wordt voor u als werknemer moeilijk om na alle aangekondigde wijzigingen de juiste keuze te maken. Het is voor u daarom noodzaak om op tijd goed advies in te winnen.

 

<