Home Sparen Nieuws De spaarrentes gaan massaal omhoog

De spaarrentes gaan massaal omhoog

De banken verhogen sinds vorige week massaal de hoogte van hun spaarrente. Dat banken zo massaal en fors hun rente verhogen, komt door de strengere kapitaaleisen die er aan de banken worden gesteld. Hierdoor is het zeer zinvol om de spaarrente op uw huidige spaarrekening te vergelijken met de huidige rentetarieven van de andere banken.

Rede van de verhoging

Deze verhoging komt omdat vanaf 2013 de regels van het Basel III akkoord worden ingevoerd. Dit internationale bankenakkoord stelt onder meer dat banken grotere financiële buffers moeten aanhouden. Om deze buffers aan te leggen moet er spaargeld worden aangetrokken. De banken hebben het geld van de spaarders dus hard nodig. In ruil daarvoor zijn ze bereid hogere spaarrentes te bieden.

Verwachting in de aankomende maanden

De verwachting is dat de spaarrentes dit jaar nog verder zullen stijgen. Je ziet namelijk dat steeds meer banken hun rentes verhogen. Hierdoor neemt de concurrentie tussen de hoogte van de spaarrente toe om het geld van de spaarder binnen te lijven. Door deze strijd zullen banken genoodzaakt zijn hun rentes nog verder te verhogen. Ook de banken die nog geen verhogingen hebben doorgevoerd, zullen door deze trend mee moeten gaan in de verhoging van de spaarrente.

Wat te doen

Voor u als spaarder kan in deze situatie het gunstig zijn om het spaargeld over te hevelen naar een bank die
een hogere rente geeft op de spaarrekening. Daarnaast dient u uzelf de vraag te stellen of u de rente nu voor een langere periode wilt vastzetten. Juist als de rente zal gaan stijgen zijn er in de aankomende maanden kansen voor u als spaarder voor een nog hogere rente.