Home Sparen Nieuws Banken moeten sparen voor de jeugd stimuleren

Banken moeten sparen voor de jeugd stimuleren

De politiek roept de banken op om het sparen bij de jeugd meer te stimuleren door bijvoorbeeld een spaarrekening als de Zilvervloot nieuw leven in te blazen. Volgens de regeringspartij CDA moeten banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen door meer aantrekkelijke spaarrekeningen aan te bieden voor jongeren. Het is een van de punten uit de discussienota Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar over modern gezinsbeleid, die CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum heeft gepresenteerd.

Volgens hem zijn ouders het belangrijkste in de opvoeding en moeten vooral zij hun kinderen zaken zoals willen sparen bijbrengen. Maar ook als samenleving moeten we normen proberen over te dragen op de jeugd.'

Overheidssteun

Hij wees erop dat banken met de financiele crisis bij het krijgen van overheidssteun vaak hebben aangegeven dat ze een maatschappelijk belangrijke rol en een nutsfunctie hebben. ''Dat mogen ze ook laten zien.'' Volgens het Tweede Kamerlid wordt het sparen voor jongeren nu nog onvoldoende aantrekkelijk gemaakt. ''Af te toe wordt er bij het openen van een rekening wel een cadeautje weggegeven, maar de rente is soms lager dan bij een gewone spaarrekening'', aldus Van Hijum.

Zilvervloot

De oude Jeugdspaarwet, beter bekend als de Zilvervloot, is ongeveer 20 jaar geleden ingetrokken. Hierbij kregen jongeren een premie van de overheid aan het eind van een spaarperiode. Volgens Van Hijum is het niet de bedoeling dat de overheid nu weer met een beloning komt voor spaarzin, maar ziet hij dat juist als een taak van de banken.

Schuldenproblematiek

Minister Jan Kees de Jager van Financiën liet weten dat het idee van het CDA ''hem zeker aanspreekt''. Hij stelde dat onder jongeren al een grote schuldenproblematiek speelt. Met het bijbrengen van de spaarzin kan in zijn ogen ''niet vroeg genoeg'' begonnen worden. Het zou goed zijn als banken hun klanten met kinderen daarop wijzen. Hij wil wel ''de vrije markt zijn werk laten doen'' en zich niet bemoeien met de spaarproducten van banken.