Home Sparen Nieuws Spaarloon voor dubbel fiscaal voordeel

Spaarloon voor dubbel fiscaal voordeel!

In veel gevallen wordt het spaarloon op een geblokkeerde spaarloonrekening gezet en krijgt u hierover een rentevergoeding. U mag de spaarloonbedragen echter ook gebruiken om een lijfrenteverzekering aan te kopen of als vrijwillige extra bijdrage aan een pensioenregeling. U mag het spaarloon als het ware gebruiken om een oudedagsvoorziening op te bouwen of te verbeteren.

Het spaarloon geeft dan als het ware tweemaal een belastingvoordeel:

  1. De bedragen die u spaart via de spaarloonregeling worden rechtstreeks ingehouden op uw bruto loon en u bent hierover geen belasting of premies verschuldigd de premies die u betaalt voor de lijfrenteverzekering mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen;
  2. Als u het spaarloon gebruikt als vrijwillige eigen bijdrage voor uw pensioenregeling die bij uw werkgever loopt, dan levert dit u ook een extra belasting voordeel op.

Tegenover de dubbele aftrek staat wel de verplichting om op de pensioendatum het opgebouwde bedrag te gebruiken voor aankoop van een maandelijkse uitkering die op haar beurt dan weer belast is. Om gebruik te mogen maken van de aftrekbaarheid van de betaalde lijfrentepremie, moet er wel sprake zijn van een tekort in uw pensioenopbouw. Om te berekenen of hiervan sprake is, maakt de belastingdienst gebruik van een rekenformule. Aan de hand van deze rekenformule wordt uw zogenaamde jaarruimte berekend.

Spaarloon als lijfrentepremie of niet?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het verstandig zijn om uw spaarloonbedragen in te zetten als premies voor een oudedagsvoorziening. Maar houd daarbij rekening met de volgende overwegingen:

  • Als u een pensioentekort aannemelijk kunt maken, mag u de spaarloonbedragen van uw belastbaar inkomen aftrekken als u deze bedragen gebruikt als premie voor een oudedagsvoorziening. Maar als u op dit moment in een laag belastingtarief valt, zou de oudedagsvoorziening te zijner tijd wel eens in een hoger tarief belast kunnen worden. Dit levert u dan geen voordeel op;
  • Houd rekening met de kosten van een lijfrenteverzekering. Deze kosten zijn relatief vaak hoog bij een geringe premie of koopsom;
  • Als u aardig wat vermogen (spaargeld, beleggingen) heeft, zou het voordeliger kunnen zijn om een eventuele lijfrentepremie te betalen uit uw vrije vermogen en het spaarloon onder de spaarloonvrijstelling van box 3 (€ 17.025,-) te laten vallen.