Home Sparen Nieuws Depositogarantiestelsel, wat is dat?

Depositogarantiestelsel, wat is dat?

Op het moment dat een bank failliet gaat, kunnen spaarders niet meer beschikken over hun spaargeld. Normaal gesproken, zou een faillissement dan kunnen betekenen dat de rekeninghouders van de bank (een groot deel van) hun spaargeld kwijt zijn. In Nederland, en veel andere landen, geldt een garantieregeling om de spaarder te beschermen tegen de financiële gevolgen van een faillissement van een bank. Deze garantieregeling wordt in Nederland ook wel het depositogarantiestelsel genoemd. Dit garantiestelsel maakt het voor iedereen mogelijk om veilig bij een bank te sparen tot € 100.000,- per persoon per instelling.

Het huidige depositogarantiestelsel garandeert dat uw geld bij een bank in de vorm van een lopende rekening of betaalrekening, spaarrekening of gewoon deposito per persoon is gegarandeerd tot maximaal € 100.000,- per instelling, wanneer deze instelling failliet wordt verklaard. Per persoon betekent dat een en of rekening een maximale garantie kent van het dubbele, € 200.000,-. Bovendien betekent per persoon dat ook een rekening op naam van een minderjarig kind tot een maximum van € 100.000,- per instelling is gegarandeerd.

De banken die onder het depositogarantiestelsel vallen zijn de banken met een hoofdkantoor en Nederland, die een Nederlandse bankvergunning hebben. Banken met een bijkantoor in Nederland kunnen zowel onder het Nederlandse garantiestelsel vallen als het garantiestelsel van het land van herkomst. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt, zodra een bank failliet is verklaard en deze onder het depositogarantiestelsel valt, het garantiestelsel in werking.

Vanaf dat moment gaat een termijn van 3 maanden van afhandeling lopen. DNB schrijft u aan en maakt ook op internet en in de overige media melding van de in werking getreden garantieprocedure. Zodra u de formulieren in huis heeft, vult u die in en stuurt die retour met daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs en de laatste afschriften van de rekeningen bij de bank. De overige banken in Nederland spelen in die zin nog een rol dat zij in eerste instantie de kosten van deze bankgarantie betalen. Deze bedragen claimen ze vervolgens weer terug bij de curatoren van de getroffen bank.